En

Design your Toolkit Hangaia tāu ake Kete

Financial capability and having the skills and knowledge needed to engage in society, study, and work, can help young people to succeed in life beyond school. Your school may already have programmes to develop these skills and capabilities in students that you’re wanting to enhance or expand, or you may just be starting out with planning your School Leavers’ Toolkit. This page has information to help you.

Ka āwhina te mōhiotanga pūtea me te whai pūkenga me ngā mōhio e hiahiatia ana ki te whakauru ki te iwi whānui, te ako me te mahi i ngā taiohi kia puta ō rātau ihu i ō rātau ao i waho o te kura. He kaupapa kē pea ā tō kura hei whakawhanake i ēnei pūkenga me ngā pūmanawa i roto i ngā ākonga e hiahia ana koe ki te whakapiki, te whakawhānui rānei, kei te tīmata rānei koe ki te whakamahere i tō Kete Mō Ngā Tamariki Wehe i te Kura. He mōhiohio kei tēnei whārangi hei āwhina i a koe.

Ka whakamōhio haere mātau i a koe i roto i te tau i a mātau e mahi ana me ngā kura kia tino mārama ai mātau he aha ngā mea e hiahiatia ana hei whakatinana i tētahi rārangi akoranga Kete e taea ana e ngā ākonga i ngā tau 7 ki te 13.

Financial literacy Mōhiotanga pūtea

Financial literacy education can help young people to have a clearer understanding of the implications of their financial choices, and how to avoid bad debt.

Financial capability is financial literacy in action. It’s the skills and behaviours that enable people to make responsible financial decisions. Financial capability is highlighted in The New Zealand Curriculum as an example of the type of theme that schools could use when putting together effective cross-curricular teaching and learning programmes. Financial capability is a great way to contextualise learning in a range of Learning Areas, including mathematics and statistics, social sciences and English. Teaching financial capability contributes to:

 • achieving The New Zealand Curriculum vision for young people to be "confident, connected, actively involved, life-long learners" 
 • the graduate profile of Te Marautanga o Aotearoa, specifically that students are "able to contribute to and participate positively in the community" and "living successful and fulfilling lives." 

For more information on how you can incorporate financial capability education into your teaching and learning programmes, have a look at our Financial Capability page on New Zealand Curriculum Online.

 

There is also a range of resources that schools can use to deliver financial capability as a stand-alone programme – you can search for these using the search tool on our landing page.

Ka taea e te mātauranga pūtea ngā taiohi te āwhina kia mārama ake ki te pānga o ā rātau kōwhiringa pūtea, ā, me pēhea te karo i ngā nama kino.

 

Ko te āheinga pūtea koinā te whakatinanatanga o ngā mōhiotanga pūtea. Ko ngā pūkenga me ngā whanonga ērā e taea e te tangata ngā whakatau pūtea tōtika mōna. I whakaarahia te āheinga pūtea i roto i te New Zealand Curriculum hei tauira o ngā momo kaupapa ka taea e ngā kura te whakamahi ina waihanga ana i ngā kaupapa whakaako me te ako whakawhiti marau tōtika. He tikanga pai rawa te āheinga pūtea hei whakahoropaki i ngā akoranga ki ngā momo Wāhanga Ako, tae atu ki te pāngarau me te tauanga, ngā mātauranga pāpori me te Ingarihi. E tautoko ana te whakaako i te āheinga pūtea i te:

 

 • whakatutuki i te matakitenga o te New Zealand Curriculum kia puta ngā taiohi hei "ākonga angitū, tūhonohono, āta whai wāhi atu, pūmau hoki"
 • ko ngā kōrero paetahi a Te Marautanga o Aotearoa, otirā ka taea e ngā ākonga "te tautoko me te whai wāhi pai ki roto i te hapori" me te "whai i ngā ao angitū me te mānawa hoki."

 

Mō ētahi atu mōhiohio me pēhea tō whakauru mai i ngā mātauranga āheinga pūtea ki ō kaupapa whakaako me te ako, tirohia tā mātau whārangi Āheinga Pūtea kei runga ipurangi i te New Zealand Curriculum.

 

Kei reira anō ngā momo rauemi e whakamahia ana e ngā kura hei tuku āheinga pūtea hei kaupapa motuhake – ka taea e koe ēnei te rapu mā te whakamahi i te utauta rapu kei tā mātau whārangi taunga.

Key workplace competencies Ngā kaiakatanga wāhi mahi hira

Key workplace competencies are important for all students, not just those going directly into work after leaving school. These competencies are diverse and can include specialist or technical skills, work readiness skills, and more general ‘soft’ people and relationship management skills.

Employability skills build on the key competencies in the curriculum to help students understand how these competencies ‘look and feel’ in the workplace.

You can find out more about employability skills and how to integrate them into your teaching on our Youth Guarantee website. Workplace competencies are best developed in authentic contexts, like work experience, however, there a range of ways you can contextualise learning and introduce the world of work into the curriculum from year 7. Your school Careers Advisor is a good place to start for ideas about how to do this.

He mea nui ngā kaiakatanga wāhi maāhi mā ngā ākonga katoa, kaua anake te hunga e haere tōtika ana ki te mahi i te wehenga i te kura. He kanorau ēnei kaiakatanga, ā, kei roto pea ko ngā pūkenga mātanga, hangarau rānei, ngā pūkenga takatū ki te mahi, me ētahi atu pūkenga tāngata 'ngāwari' arowhānui, whakahaere hononga hoki.

 

Ka whakawhānui ake ngā pūkenga mahi i ngā kaiakatanga hira i roto i te marautanga hei āwhina i ngā ākonga kia mārama ai ki te 'āhua' o ēnei kaiakatanga i roto i te wāhi mahi.

Ka kitea e koe he kōrero atu anō mō ngā pūkenga mahi, ā, me pēhea te whakauru mai ki ō mahi whakaako kei te whārangi pūkenga o tā mātau paetukutuku Youth Guarantee. He mea pai ake te waihanga i ngā kaiakatanga wāhi mahi i roto i ngā horopaki tūturu, pērā i te wheako mahi, engari he momo āhuatanga anō ka taea e koe te whakahoropaki i ngā akoranga me te whakauru mai i te ao mahi ki roto i te marautanga mai i te tau 7. Ko te wāhi pai hei tīmata ko te Kaitohutohu Ara Mahi o tō kura mō ngā whakaaro me pēhea te mahi i tēnei.

Civics and knowing my rights Ngā kaupapa tūmatanui me te mōhio ki ōku motika

Civics refers to knowledge of how government and society function. Civics learning includes understanding voting, how governments are formed, how laws are made, rights and responsibilities and how individuals and communities can engage with central and local government to bring about change. In New Zealand, civics should also include an understanding of the Te Tiriti o Waitangi, as our founding document, and what obligations arise from our Treaty partnership.    

Civics education is a subset of citizenship education, a prominent theme in both The New Zealand Curriculum and Te Marautanga o Aotearoa. In The New Zealand Curriculum, both civics and citizenship are often taught through the English and Social Sciences Learning Areas. In Te Marautanga o Aotearoa, civics and citizenship is incorporated and woven throughout the Tikanga ā-Iwi Wāhanga Ako.

New Zealand young people are highly ranked internationally in community volunteering, cultural group participation, and collecting money for a cause. However, there is a big gap between our most engaged and socially active young people, and those who have little or no involvement in civics and social action. Empowering you as teachers to deliver quality civics education will help to close this gap and provide all young people with more of the knowledge and skills they need to positively participate in their community and society.

To understand what’s needed to ensure all young people have access to quality civics education, the Ministry of Education is working with a group of experts from government agencies, subject associations, civics-focused youth organisations, and civil society.

Ko te tikanga o te kaupapa tūmatanui he kōrero mō ngā mōhiotanga o te whakahaere a te kāwanatanga me te iwi whānui. Kei roto i ngā akoranga kaupapa tūmatanui ko te mōhio ki te pōti, he pēhea te whakatū kāwanatanga, me pēhea te waihanga ture, ngā mōtika motika me ngā kawenga, ā, me pēhea te whakauru mai a te tangata me ngā hapori ki te kāwanatanga matua me ngā kaunihera kia hua ake ngā panonitanga. I Aotearoa, me uru ki ngā kaupapa tūmatanui ko te mārama ki Te Tiriti o Waitangi, koinei tā tātau tuhinga taketake, ā, he aha ngā paiherenga ka ara ake i tō tātau pātuitanga Tiriti.    

He wāhanga te mātauranga kaupapa tūmatanui nō te mātauranga kirirarautanga, he kaupapa nui i roto i te New Zealand Curriculum me Te Marautanga o Aotearoa. I roto i te New Zealand Curriculum, e whakaakona ana te kaupapa tūmatanui me te kirirarautanga i roto i Ngā Wāhanga Ako Ingarihi me ngā Pūtaiao Pāpori. I roto i Te Marautanga o Aotearoa, kua whakaurua te kaupapa tūmatanui me te kirirarautanga me te tuitui haere ki roto i te Wāhanga Ako Tikanga ā-Iwi.

E teitei ana te whakatauranga a ngā taiohi o Aotearoa puta noa i te ao i roto i ngā tūao hapori, te whakauru ki ngā rōpū ahurea me te kohikohi moni mō ngā take tōtika. Heoi anō Engari, he whānui te wehenga i waenga i ngā taiohi e kaha ana ki te tūhonohono me te whakawhanaunga ā-iwi, me rātau he iti noa, kāore rānei, tā rātau whakauru ki ngā kaupapa tūmatanui me te whakawhanaunga ā-iwi. Mā te whakamana i a koutou ngā kaiako ki te tuku i te mātauranga kaupapa tūmatanui kounga ka āwhina ki te whakaiti i tēnei wehenga me te tuku i ngā mōhiotanga atu anō me ngā pūkenga ki ngā taiohi katoa e hiahiatia ana e rātau kia tōtika te whakauru mai ki ō rātau hapori me te iwi whānui.

Kia mārama ai he aha ngā mea e hiahiatia ana hei whakarite ka āhei atu ngā taiohi katoa ki te mātauranga kaupapa tūmatanui kounga, e mahi tahi ana Te Tāhuhu o Te Mātauranga me tētahi rōpū mātanga mai i ngā tari kāwanatanga, ngā rōpū marau, ngā whakahaere kaupapa tūmatanui me te iwi whānui.

Talk to your students Kōrero ki ō ākonga

We all want students to succeed beyond school and feel confident to participate positively in society, study and work. Financial capability, civics education and key workplace competencies are crucial for this, but there are many other topics that could be included in your School Leavers’ Toolkit, from accessing support for hauora | wellbeing to practical skills like knowing how to change a tyre.

No two students are the same, but our engagement has told us that all students want to have a say in what they learn and how they learn it. In 2018 we talked to 70 students and their teachers about the skills and knowledge they believed was important to ensure their smooth transition out of school. You can read a summary of what they told us in our School Leavers Toolkit Engagement Report.

A good place to start when designing your Toolkit is to talk with senior students, recent school leavers, parents and whānau about the skills, knowledge and capabilities they think are important. Students are at the centre of the Toolkit and developing a Toolkit programme that is relevant, interesting and meets the needs of students and the school community is critical to success. 

Kei te hiahia katoa tātau kia puta ngā ihu o ngā ākonga i te waho o te kura, ā, kia pakari tā rātau tū i roto i te iwi whānui, ngā akoranga me te mahi. He mea nui te āheinga pūtea, ngā mātauranga kaupapa tūmatanui me ngā kaiakatanga wāhi mahi hira mō tēnei, engari he nui atu anō ngā kaupapa ka taea te whakauru ki tō Kete Mō Ngā Tamariki Wehe i te Kura, mai i te tirotiro i ngā tautoko mō te hauora tae atu ki ngā pūkenga whaitake pērā i te mōhio ki te whakamau wīra.

Ehara i te mea he ōrite ngā ākonga e tokorua, engari e ai ki ngā kōrero i puta i ngā whakawhitiwhiti kōrero i kī rātau kei te hiahia ngā ākonga ki te whakaputa kōrero mō ngā mea e ako ana rātau me te āhua o tā rātau ako. I te tau 2018, i kōrero mātau ki ngā ākonga 70 me ō rātau kaiako mō ngā pūkenga me ngā mōhio e whakapono ana rātau he mea kia ngāwari te whakawhiti mai i te kura. Ka taea e koe tētahi whakarāpopototanga o ā rātau kōrero mai te pānui i Te Pūrongo Whakawhitiwhiti Kōrero mō te Kete Mō Ngā Tamariki Wehe i te Kura.

Ko tētahi wāhi pai hei tīmata ina waihanga ana i tō Kete ko te kōrerorero me ō ākonga pakeke, ngā tamariki i wehe i te kura inā tata nei, ngā mātua me ngā whānau mō ngā pūkenga, mōhio me ngā pūmanawa hira ki ō rātau whakaaro. Kei te iho ngā ākonga o te Kete me te waihanga i tētahi Kete he hāngai, he whakamere, e ū ana ki ngā hiahia o ngā ākonga, ā, he mea waiwai te hapori kura ki te momohotanga o tēnei.

Using the Curriculum Design Tool Te whakamahi i a Rapua Te Ara Tika

The Curriculum Design Toolkit | Rapua Te Ara Tika can help your school integrate School Leavers’ Toolkit learning opportunities into your local curriculum.

The Curriculum Design Toolkit | Rapua Te Ara Tika is designed to help Communities of Learning | Kāhui Ako build a shared local curriculum, focused on supporting children and young people across the entire 0 to 18 education pathway. These tools are now available to all schools and kura even though you may not be part of an existing Community of Learning | Kāhui Ako.

The Local Curriculum Design Toolkit is made up of four English medium tools that schools can use to integrate the School Leavers’ Toolkit into their local curriculum:

 • Relationships for Learning Tool - To identify employers and others in the community who could support delivery of the Toolkit
 • Rich Opportunities for Learning Tool - Develop meaningful learning opportunities aligned to the objectives of the Toolkit that connect learners to their community
 • Coherent Pathways Tool - Help schools ensure Toolkit programmes of learning are coherent and seamless across settings and curriculum levels
 • Collaborative Inquiry Tool  - Monitor progress and share learnings as schools work to integrate the Toolkit into their local curriculum

Rapua Te Ara Tika contains Māori medium tools that promote a Te Ao Māori approach to curriculum development:

 • Te Whare Wānanga - or the House of Learning, enables users to engage in a process of inquiry. It supports the development of a localised student centred curriculum through the three Pou that identify key focus questions on the learners identity (Poutiriao), relationships (Pouwhenua) and future focus (Pouawatea)
 • He Akoranga Rangatira (in development)
 • Te Herenga Tāngata (in development)
 • Te Ara Tika (in development)
To use the Local Curriculum Design Toolkit | Rapua Te Ara Tika, you need an education sector login (ESL) and an invitation to access. 

There are three ways to get an ESL:

 • Talk to the Principal in your school to find out if you have an existing invitation
 • Request an invitation to access on the Local Curriculum sign up page
 • Request an education sector login online at Education.govt

Ka taea e Rapua Te Ara Tika te āwhina i tō kura ki te whakauru mai i ngā whai wāhitanga akoranga o te Kete Mō Ngā Tamariki Wehe i te Kura ki roto i tō marautanga paetata.

He mea waihanga a Rapua Te Ara Tika hei āwhina i Ngā Kāhui Ako ki te waihanga i tētahi marautanga paetata tūhonohono, e arotahi ana ki te tautoko i ngā tamariki me ngā taiohi puta noa i te ara mātauranga 0 ki te 18. E wātea ana ēnei utauta ki ngā kura katoa ahakoa pea kāore koe i roto i tētahi Kāhui Ako i tēnei wā.

He mea hanga te Kete Mō Ngā Tamariki Wehe i te Kura mai i ngā utauta reo Ingarihi ka taea e ngā kura te whakamahi hei whakauru i te Kete Mō Ngā Tamariki Wehe i te Kura ki tā rātau marautanga paetata:

 • Ngā Hononga mō te Utauta Akoranga - Hei tautuhi i ngā kaituku mahi me ētahi atu i roto i te hapori ka taea te whakaratonga o te Kete te tautoko
 • Ngā Whai Wāhitanga Huhua mō te Utauta Akoranga - Te waihanga i ngā whai wāhitanga akoranga whaitake e hāngai ana ki ngā whāinga o te Kete e tūhono ana i ngā ākonga ki tō rātau hapori
 • Utauta Ara Pipiri - He āwhina i ngā kura ki te whakarite ka pipiri, ka ngāwari te haere o ngā rārangi akoranga o te Kete puta noa i ngā wāhanga me ngā taumata marautanga
 • Utauta Uiui Mahi Tahi - Te aroturuki haere i te anga whakamua me te tuari i ngā akoranga i te wā e mahi ana ngā kura ki te whakauru mai i te Kete ki roto i tā rātau marautanga paetata

 

Kei roto i a Rapua Te Ara Tika ko ngā utauta arareo Māori e hāpai ana i Te Ao Māori i roto i te waihanga marautanga:

 • Mā te Te Whare Wānanga ka taea e ngā kaiwhakamahi te whakauru ki tētahi tukanga uiui. He tautoko i te whanaketanga o tētahi marautanga ko te ākonga te iho mā ngā Pou e toru e tatohu ana i ngā pātai arotahi nui mō te tuakiri o ngā ākonga (Poutiriao), ngā hononga (Pouwhenua) me te arotahi anamata (Pouawatea)
 • He Akoranga Rangatira (kei te hangaia tonutia)
 • Te Herenga Tāngata (kei te hangaia tonu)
 • Te Ara Tika (kei te hangaia tonu)
HEI WHAKAMAHI I A RAPUA TE ARA TIKA, ME WHAI TAKIURU RĀNGAI MĀTAURANGA (ESL) KOE ME TĒTAHI TONO HEI WHAKAURU.

E toru ngā huarahi mō te tiki i tētahi ESL: