En

Curriculum resources He rauemi marautanga

Ministry developed resources teachers and kaiako could include in their toolkit. He rauemi hou a te Tāhuhu o te Mātauranga hei whakauru pea mā ngā kaiako ki roto i ā rātou kete utauta.

Civics and Citizenship Education Teaching and Learning Guide He Aratohu Ako Mātauranga Kaupapa Tūmatanui me te Kiriraraunga

A comprehensive resource that supports primary and secondary school teachers to develop their understanding and practice in relation to effective civics and citizenship education in Aotearoa New Zealand.

Download the guide:

Civics and Citizenship Education Teaching and Learning Guide (PDF)

He rauemi nunui e tautoko ana i ngā kaiako kura tuatahi, kura tuarua hoki ki te whakawhanake i ō rātou māramatanga, tikanga hoki e pā ana ki te mātauranga kaupapa tūmatanui me te Kiriraraunga i Aotearoa.

Tīkna ake te Aratohu:

He Aratohu Ako Mātauranga Kaupapa Tūmatanui me te Kiriraraunga (PDF)

Curriculum Approaches to Civics and Citizenship Education Ngā Ara ki te Mātauranga Kaupapa Tūmatanui me te Kiriraraunga

A table that underpins the guide and shows how processes of social inquiry develop cross levels 1 to 5 of the social sciences learning area. The table is best printed and viewed in A3, but a version in A4 is also supplied.

Download the A3 version (PDF):  Curriculum approaches table (A3)

Download the A4 version (PDF): Curriculum approaches table (A4)

He tūtohi e tautoko ana i te aratohu e whakaatu ana hoki ka pēhea te  whakawhanake o te pakirehua pāpori e whakawhiti ana i ngā taumata 1–5 o te wāhanga ako tikanga ā-iwi. He pai ake mēnā ka tāngia, ka tirohia hoki te tūtohi hei A3, engari kei te wātea tētahi tānga A4 anō hoki.  

Tīkna ake te tānga A3 (PDF): 

Ngā Ara ki te Mātauranga Kaupapa Tūmatanui me te Kiriraraunga (A3)

Tīkna ake te tānga A4 (PDF):

Ngā Ara ki te Mātauranga Kaupapa Tūmatanui me te Kiriraraunga (A4)

Activities for Acquiring Civics Knowledge He Ngohe hei Kapo i te Mātauranga Kaupapa Tūmatanui

Simple, student-led activities designed for use in senior classes (e.g., during form/ako time) to help students to develop important civics knowledge identified in the guide. The activities are easily adapted for other contexts and levels.

Download the activities:

Activities for Acquiring Civics Knowledge (PDF)

He ngohe ngāwari ka arahina e ngā ākonga mā ngā akomanga tuākana (hei tauira, hei te wā form)   hei āwhina i ngā ākonga ki te whakawhanake i te mātauranga kaupapa tūmatanui kua tautohua i tēnei aratohu. Ka ngāwari te panoni i ēnei ngohe mō ngā horopaki me ngā tauamata kē.

Tīkna ake ngā ngohe:

He Ngohe hei Kapo i te Mātauranga Kaupapa Tūmatanui (PDF)

Te Hekenga ki Hawaikihou Te Hekenga ki Hawaikihou

This report presents a co-designed curriculum integration framework that reflects some of the key skills and knowledge that ākonga in kura arareo Māori education settings seek to develop in preparation for their future pathways. The framework was developed through a co-design process with kaiako from the Māori medium education sector.

Ko tā tēnei pūrongo he whakaatu i tētahi anga whakauru marau hoahoatanga ā-rōpū e whakaata mai ana i ētahi o ngā pūkenga matua me ngā mātauranga hei whai mā ngā ākonga arareo Māori hei whakawhanake i a rātou mō ngā ara rau ki tua. I waihangatia tēnei anga mā te tukanga hoahoa ā-rōpū me ētahi o ngā kaiako o ngā kura arareo Māori.