En

Curriculum resources He rauemi marautanga

Ministry developed resources teachers and kaiako could include in their toolkit. He rauemi hou a te Tāhuhu o te Mātauranga hei whakauru pea mā ngā kaiako ki roto i ā rātou kete utauta.

School Leavers' Toolkit - Life Skills Lessons Te Kete Mō Ngā Tamariki Wehe i te Kura - Ngā Akoranga mō ngā Pūkenga Noho Ora

Life Skills Lessons

 

These six Life Skills Lessons (unit plans) align with the six sections of the School Leavers’ Toolkit and curriculum learning areas. They are designed to work as “off-the-shelf” unit plans that anyone can deliver. Each unit plan contains 6-8 lessons with guidance on how to prepare the learning environment and opportunities provided for a bicultural approach.

 

Life Skills Lessons - unit plan cover pages

 

Download the unit plans in English:

 

Life Skills Lesson - Tertiary education [PDF, 1.7 MB]

Life Skills Lesson - Moving out of home [PDF, 3.3 MB]

Life Skills Lesson - Getting a job [PDF, 1.7 MB]

Life Skills Lesson - Government and voting [PDF, 1.8 MB]

Life Skills Lesson - Money and Tax [PDF, 364 KB]

Life Skills Lesson - Hauora/Wellbeing [PDF, 1.7 MB]

 

 

Ngā Akoranga mō ngā Pūkenga Noho Ora

 

He haere ngātahi ēnei Akoranga mō ngā Pūkenga Noho Ora (arā, ngā mahere ako), ngā wāhanga e ono o te Kete mā te Hunga Wehe i te Kura, me ngā wāhanga ako o te marautanga. He mea āta hoahoa hei nanao, hei kawe ake mā te kaiako, ahakoa ko wai te kaiako. Kei tēnā, kei tēnā mahere ako ētahi akoranga e 6-8. He aratohu anō kua tuhia mō te whakarite i te whaitua ako, ā, kua takoto anō hoki he whakaaro mō te kōkiri i ngā āhuatanga kākanorua.

 

SLTK Ngā Akoranga Mō Ngā Pūkenga Noho Ora

 

Tikiake ngā mahere ako i te reo Māori:

 

Ngā Akoranga Mō Ngā Pūkenga Noho Ora - Ngā Ara Ako Paetoru [PDF, 1.6 MB]

Ngā Akoranga Mō Ngā Pūkenga Noho Ora - Te Wehe i te Kāinga [PDF, 2.7 MB]

Ngā Akoranga Mō Ngā Pūkenga Noho Ora - Te Kimi Mahi [PDF, 1.2 MB]

Ngā Akoranga Mō Ngā Pūkenga Noho Ora - Te Kāwanatanga me te Mahi Pōti [PDF, 2.1 MB]

Ngā Akoranga Mō Ngā Pūkenga Noho Ora - Te Pūtea me te Tāke [PDF, 400 KB]

Ngā Akoranga Mō Ngā Pūkenga Noho Ora - Te Hauora [PDF, 1.4 MB]

 

 

Employer Engagement Toolkit

two photos. One of three students in uniform at school, and one of a student driving a diggerEvery year young people are making choices about subjects and their future education and employment options.

Connections with employers are important for young people help them:

  • DISCOVER what they love to do  
  • EXPLORE different career pathways and options  
  • CONNECT to the world of work, and understand the skills they’ll need  

Find out how you can help young people find their futures here

Civics and Citizenship Education Teaching and Learning Guide He Aratohu Ako Mātauranga Kaupapa Tūmatanui me te Kiriraraunga

a student sitting in a libraryA comprehensive resource that supports primary and secondary school teachers to develop their understanding and practice in relation to effective civics and citizenship education in Aotearoa New Zealand.

Download the guide in English:

Civics and Citizenship Education Teaching and Learning Guide [PDF, 8.3MB]

Download the guide in te reo Māori:

Ngā Akoranga Raraupori, Kirirarautanga He Aratohu Ako [PDF, 6.8MB]

 

a screenshot of the documentA table that underpins the guide and shows how processes of social inquiry develop cross levels 1 to 5 of the social sciences learning area. The table is best printed and viewed in A3, but a version in A4 is also supplied.

Download the A3 version: Curriculum approaches table (A3) [PDF, 88KB]

Download the A4 version: Curriculum approaches table (A4) [PDF, 134KB]

a student sitting in a libraryHe rauemi nunui e tautoko ana i ngā kaiako kura tuatahi, kura tuarua hoki ki te whakawhanake i ō rātou māramatanga, tikanga hoki e pā ana ki te mātauranga kaupapa tūmatanui me te Kiriraraunga i Aotearoa.

Tīkna ake te Aratohu:

Ngā Akoranga Raraupori, Kirirarautanga He Aratohu Ako [PDF, 6.8MB]

 

a screenshot of the documentHe tūtohi e tautoko ana i te aratohu e whakaatu ana hoki ka pēhea te  whakawhanake o te pakirehua pāpori e whakawhiti ana i ngā taumata 1–5 o te wāhanga ako tikanga ā-iwi. He pai ake mēnā ka tāngia, ka tirohia hoki te tūtohi hei A3, engari kei te wātea tētahi tānga A4 anō hoki.  

Tīkna ake te tānga A3: 

Ngā Ara ki te Mātauranga Kaupapa Tūmatanui me te Kiriraraunga (A3) [PDF, 88KB]

Tīkna ake te tānga A4:

Ngā Ara ki te Mātauranga Kaupapa Tūmatanui me te Kiriraraunga (A4) [PDF, 134KB]

Activities for Acquiring Civics Knowledge He Ngohe hei Kapo i te Mātauranga Kaupapa Tūmatanui

two people dig mud from a trailer while others watch onSimple, student-led activities designed for use in senior classes (e.g., during form/ako time) to help students to develop important civics knowledge identified in the guide. The activities are easily adapted for other contexts and levels.

Download the activities:

Activities for Acquiring Civics Knowledge [PDF, 1.2MB]

two people dig mud from a trailer while others watch onHe ngohe ngāwari ka arahina e ngā ākonga mā ngā akomanga tuākana (hei tauira, hei te wā form)   hei āwhina i ngā ākonga ki te whakawhanake i te mātauranga kaupapa tūmatanui kua tautohua i tēnei aratohu. Ka ngāwari te panoni i ēnei ngohe mō ngā horopaki me ngā tauamata kē.

Tīkna ake ngā ngohe:

He Ngohe hei Kapo i te Mātauranga Kaupapa Tūmatanui [PDF, 1.2MB]

Te Hekenga ki Hawaikihou Te Hekenga ki Hawaikihou

Animated person wearing a korowai This report presents a co-designed curriculum integration framework that reflects some of the key skills and knowledge that ākonga in kura arareo Māori education settings seek to develop in preparation for their future pathways. The framework was developed through a co-design process with kaiako from the Māori medium education sector.

Animated person wearing a korowai Ko tā tēnei pūrongo he whakaatu i tētahi anga whakauru marau hoahoatanga ā-rōpū e whakaata mai ana i ētahi o ngā pūkenga matua me ngā mātauranga hei whai mā ngā ākonga arareo Māori hei whakawhanake i a rātou mō ngā ara rau ki tua. I waihangatia tēnei anga mā te tukanga hoahoa ā-rōpū me ētahi o ngā kaiako o ngā kura arareo Māori.